INOVATIVAN PRISTUP PROCESU URUČENJA POŠTANSKIH POŠILJAKA

  • Aleksandar Šikanja Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad
Ključne reči: nove tehnologije, uručenje

Apstrakt

Cilj ovog rada je da pruži pogled aktuelnog tehnološkog razvoja na poštanskom tržištu i da proceni uticaj novih tehnologija i inovacija na proces uručenja poštanskih pošiljaka

Reference

[1] Kujačić M., (2010.): Poštanske usluge i mreže, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[2] http://dejanpost.blogspot.com/2021/04/pickup-kucni-paketomati.html, (15.04.2022.)
[3] http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2017/RADOVI%20PDF/Postanski%20saobracaj,%20mreze%20i%20servisi/1-Dobrodolac-Markovic-Lazarevic.pdf (15.04.2022.)
[4] http://dejanpost.blogspot.com/2020/11/autonomno-vozilo-za-isporuku-swiss-post.html (15.04.2022.)
Objavljeno
2023-06-07
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo