МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ STOL АЕРОДРОМА ЗА МАЛИ САОБРАЋАЈ - ПРИМЕР АЕРОДРОМА „ВЕЛИКИ РАДИНЦИ“

  • Бојан Зарић docent
Ključne reči: Пројектовање аеродорма, AutoCAD, Plateia CGS Labs

Apstrakt

Пројектовање СТОЛ аеродрома помоћу програма Plateia CGS Labs са примером аеродорама Велики Радинци.

Reference

[1] Скрипта са предавања из предмета “АЕРОДРОМИ“ (школска 2017/18), В. проф. др Небојша Радовић,
[2] Факултет Техничких Наука Универзитета у Новом Саду, Нови Сад 2018 Узелац, Ђ.: Коловозне конструкције,ФТН Издаваштво, Нови Сад, (2015)
Objavljeno
2022-09-08