MODEL PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

  • Dragana Marković Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj
Ključne reči: prevoz putnika, javno-privatno partnerstvo

Apstrakt

Od najjednostavnijih oblika pa sve do najsavremenijih sistema javnog prevoza, zajedničko im je da prevoze putnike duž unapred definisane trase, za određenu cenu prevoza. Jedan od načina funkcionisanja javnog prevoza je javno privatno partnerstvo. Javno-privatno partnerstvo (JPP) je definisano Zakonom o javnom privatnom partnerstvu i koncesijama kao dugoročna saradnja između javnog i privatnog partnera, radi obezbeđivanja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanja usluga od javnog značaja.

Reference

[1] „Model projekta javno privatnog partnerstva u obavljanju komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Niša“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2019. godine
[2] R. Banković “Organizacija i tehnologija javnog gradskog putničkog prevoza” Saobraćajni fakultet Beograd 1994.
[3] Tica S. „Transportne potrebe i transportni zahtevi – slajdovi sa predavanja”, Saobraćajni fakultet u Beogradu, Beograd, 2015.
Objavljeno
2022-09-08