3D ŠTAMPA DELA ZA NADOGRADNJU INDUSTRIJSKOG ROBOTA U OKVIRIMA INDUSTRIJE 4.0

  • Vladimir Malenov FTN
Ključne reči: Industrija 4.0, 3D štampa, Aditivna proizvodnja

Apstrakt

Osnovni cilj ovog rada je implementacija Industrije 4.0 u tehnologiji 3D štampe na primeru izrade dela za nadogradnju robota. Na osnovu zahteva za traženim proizvodom, navedeni su svi elementi sistema koje koristi 3D štampač. Prikazani su elementi na 3D štampaču koji su omogućili da projektant i operater budu dislocirani od uređaja a preko kojih vrše kontrolu proizvodnje traženog dela. Kao krajnji rezultat dobijen je proizvod koji zadovoljava sve zahteve a nastao je upravljanjem 3D štampača bez  kontakta sa projektantom.

Reference

[1] dr. sc. Alan Topčić : vanredni profesor, dipl.inž.maš. dr. sc. Edin Cerjaković, docent, dipl.inž.maš.; “Izrada prototipa”, Tuzla 2014.
[2] Konstantinos Paraskevoudis, Panagiotis Karayannis and Elias P. Koumoulos; “Real-Time 3D Printing Remote Defect Detection”, IRES - Innovation in Research & Engineering Solutions, Rue Koningin Astritlaan 59B, 1780 Wemmel, Belgium
[3] dr Dejan Movrin : Optimizacija parametara postprocesiranja u tehnologiji vezivne 3D štampe, Doktorska disertacija, Novi Sad, 2017.
Objavljeno
2022-09-04