UTICAJ STARENJA NA ČESTICE PERLESCENTNIH PIGMENATA

INFLUENCE OF AGING ON PEARLESCENT PIGMENT PARTICLES

  • Željana Crnojački
  • Savka Z Adamović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: Perlescentni pigmenti, optička mikroskopija, starenje

Apstrakt

Priroda i količina pigmenata u grafičkoj boji definišu njena svojstva (obojenost, postojanost, trajnost, itd.), konzistenciju, vizuelni identitet i cenu. Takođe i vizuelni identitet konačnog suvog otiska boje zavisi od kvaliteta i postojanosti otiska na uslove okoline. Cilj rada je procena uticaja starenja pri određenim operativnim uslovima na ukupan broj i intervale površina čestica u netretiranom i tretiranom otisku perlescentnih pigmenata primenom optičke mikroskopije.

Reference

[1] I. Tomić, “Karakterizacija kolorimetrijskih vrednosti otisaka štampanih goniohromatskim pigmentima”. Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2018.
[2] Y. Melkeri, T. Melkeri, “Effect pigments - Pearlescent pigments (Part 2)”, Popular Plastics and Packaging. India, Colour Publications Pvt, Ltd., 2017b.
[3] Prica, M., Adamović, S. (2017) Grafički materijali. Prvo izdanje. Novi Sad, FTN Izdavaštvo.
[4] Y. Melkeri, T. Melkeri, “Effect pigments - Pearlescent pigments (Part 1)”, Popular Plastics and Packaging. India, Colour Publications Pvt, Ltd., 2017a.
[5] https://www.microscopemaster.com/leitz-microscope.html (pristupljeno 22.01.2022.)
[6] https://manualzz.com/doc/45911734/solarbox (pristupljeno 22.01.2022.)
Objavljeno
2022-09-08