IDEJNO REŠENJE ODVOĐENJA ATMOSFERSKIH VODA NASELJA OPOVO SISTEMOM OTVORENIH I ZATVORENIH KANALA

  • Marko Travica Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
Ključne reči: Projektovanje atmosferske odvodnje, Softverski program EPASWMM, Racionalna metoda

Apstrakt

U radu su izložene metode koje se koriste za projektovanje odvodnje atmosferskih padavina kako zatvorenih tako i otvorenih kanala. Za dimenzionisanje mreže korišćena je Racionalna metoda, kao i softverski paket EPASWMM. Na osnovu analiziranja i upoređivanja rezultata dobijamo slične ali ne identične rezultate.

Reference

[1] Dr. Dejan Ljubisavljević, Mr Branislav Babić, Mr Aleksandar Đukić, Mr Branislava Jovanović; „Komunalna hidrotehnika primeri iz teorije i prakse“, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2010;
[2] Skripta: dr Matija Stipić: Komunalna hidrotehnika, Novi Sad 2019
[3] EPASWMM 5.1 – Storm Water Management Model
[4] Uslovi JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”; sajt opštine Opovo-https://opovo.org.rs/
Objavljeno
2022-09-08