ANALIZA KVALITETA OTISAKA DOBIJENIH INK JET TEHNIKOM ŠTAMPE NA GRAFIČKOM SISTEMU EPSON SURECOLOR T7200

  • Ana Lilić
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: Ink Jet, kvalitet štampe, Epson SureColor T7200, boje

Apstrakt

Varijacija kvaliteta odštampanih otisaka u toku vremena je neizbežna. Kako ne možemo da izbegnemo promene u kvalitetu otisaka, potrebno je uz pomoć mernih instrumenata i analize rezultata doći do zaključka koje promene su najmasivnije i ugrožavaju kvalitet štampe kako bi mogle da se koriguju. U datom radu su ispitivanja rađena na podlogama gramature 80 g/m2, 120 g/m2 i 300 g/m2. Svaki od ovih materijala je nakon prve štampe, štampan još jednom nakon 1 sata i zatim nakon 24 sata. Upoređivanjem rezultata merenja optičke gustine, porasta tonskih vrednosti, relativne spektralne refleksije i analize odštampanih linija i tačaka je moguće uvideti koliko kvalitet u toku štampe, na grafičkom sistemu Epson SureColor T7200, odstupa od prvobitnih vrednosti.

Reference

[1] D. Novaković and N. Kašiković, ‘’Ink Jet’’ in Digitalna štampa, Novi Sad, FTN Izdavaštvo, 2013, pp. 102
[2] G. Field, ‘’Color Measurement and Specification’’ in Color and Its Reproduction, Second Edition, Graphic Arts Technical Fndtn, 1999
Objavljeno
2019-07-18
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn