ВЕБ АПЛИКАЦИЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИЗДАВАЊА КЊИГА У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

  • Марко Кљајић
Ključne reči: MVC, PHP, MySQL, XAMPP, веб апликација

Apstrakt

Тема овог рада је израда веб апликације за евидентирање издавања књига у школској библиотеци. Поред тога, он представља анализу коришћене технологије (нпр. PHP, MySQL, XAMPP, MVC, итд.), опис реалног система, ток израде базе података и саме апликације.

Reference

[1] Internet: https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates, pristupljeno 27.02.2020
[2] Internet: http://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/upotreba-ikt/upotreba-ikt-pojedinci, pristupljeno 27.02.2020
[3] Internet: https://dev.mysql.com/doc/internals/en/, pristupljeno 27.02.2020
[4] Internet: https://www.techworld.com/review/ software/mysql-50-open-source-database-346/, pristupljeno 27.02.2020
[5] Internet: https://www.pcworld.com/article/ 233948/phpmyadmin.html, pristupljeno 27.02.2020
[6] Internet: https://sourceforge.net/projects/xampp/ pristupljeno, 27.02.2020
[7] Internet: https://www.taniarascia.com/what-is-bootstrap-and-how-do-i-use-it/, pristupljeno 27.02.2020
[8] Internet: https://www.znanje.org/knjige/computer/ JavaScript/2010/index.htm, pristupljeno 27.02.2020
Objavljeno
2020-10-04
Sekcija
Inženjerstvo informacionih sistema