OSIGURANJE KAO NAČIN UPRAVLJANJA SAJBER RIZICIMA

  • Nada Stajšić Golijanin
Ključne reči: Rizik, upravljanje rizikom, sajber rizik, osiguranje, akumulacija rizika, procena i preuzimanje rizika

Apstrakt

U radu su prikazane osnovne karak­teristike novih rizika, među kojima se ističu rizici vezani za upotrebu digitalnih tehnologija, objedinjeni nazivom sajber rizici. Pitanja izloženosti i otpornosti, te pitanje uprav­ljanja sajber rizicima su sagledana iz različizih perspek­tiva: od institucija od nacionalnog značaja, preko IT eksperata do osiguranja. Poseban akcenat je stavljen na akumulaciju sajber rizika i analizu adekvatnosti zaštite pomoću postojećih osiguravajućih pokrića.

Reference

[1] J. L. Athearn, „Risk and insurance“, New York, 1977.
[2] V. Njegomir, “Upravljnje rizicima u osiguranju i reosiguranju”, Zagreb, 2018.
[3] https://www.thecroforum.org/wp-content/uploads/2015/01/Cyber-Risk-Paper-version-24-1.pdf ( pristupljeno u oktobru 2019.)
[4] https://www.csis.org/events/managing-cyber-risk-and-role-insurance ( pristupljeno u novembru 2019.)
[5] https://www.genevaassociation.org/sites/default/files/-research-topics-document-type/pdf_public/research_brief_-advancing_accumulation_risk_management_in_cyber_insurance.pdf (pristupljeno u januaru 2020)
[6] https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/-research/centres/risk/downloads/crs-rms-managing-cyber-insurance-accumulation-risk.pdf (pristupljeno u februaru 2020)
[7] https://partnerre.com/wp-content/uploads/2018/10/2018-Survey-of-Cyber-Insurance-Market-Trends.pdf ( pristupljeno u februaru 2020)
[8] S. Jovanović, „Osiguranje od informatičkih rizika“, Teme, 2017.
[9] Uslovi za osiguranje opšte odgovornosti, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd
Objavljeno
2020-10-04
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment