PRIMENA SOFTVERSKIH REŠENJA U PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

  • Mina Horvat
Ključne reči: informacione tehnologije, proizvodne kompanije, istraživanje

Apstrakt

Predmet istraživanja u okviru rada obuhvata primenu softverskih rešenja u proizvodnim preduzećima na teritoriji Republike Srbije, istraživanjem su obuhvaćena 74 preduzeća iz proizvodnog sektora, od konditorske, preko tekstilne i hemijske industrije do industrije metala. Da bi se mogla sprovesti statistička analiza, uzorak je podeljen na 4 subuzorka na osnovu kriterijumskog obeležja povrat od prodaje preduzeća, i to: negativan i od 0 do 2%; od 2 do 5%; od 5 do 10%, i preko 10%.

Reference

[1] Buckingham, R. (1987). Information Systems Education: Recommendations and Implementation. Cambridge University Press.
[2] Bečejski - Vujaklija, D. (2008). Uvod u informacione sisteme. Beograd: FON.
[3] Đurdić, D. B., Ćosić, D. D., & Todorović, M. M. (n.d.). Uvod u informacione sisteme. Beograd.
[4] Muhsinzoda, M. (2015, Decembar 6). Advantages and disadvantages of information systems. Preuzeto sa Duesto: https://blogs.deusto.es/master-informatica/advantages-and-disadvantages-of-information-systems/
Objavljeno
2020-10-04
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment