UNAPREĐENJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA BAZENA „ČAIR“ U NIŠU

  • Miljana Stojić
Ključne reči: logistika, upravljanje odnosima sa korisnicima, zadovoljstvo korinika

Apstrakt

Rad obuhvata teorijski deo o logistici i lancu snabdevanja (SCM) iz kojeg proizilazi upravljanje odnosima sa korisnicima (CRM), o čemu je u ovom radu reč. Sprovedena je anonimna anketa o zadovoljstvu korisnika bazena „Čair“ u Nišu nakon čega je izvršena analiza rezultata i date su mere unapređenja.

Reference

[1[ Alan Midžić, Logistika, Bihać, 2014;
[2] Shaw, Robert, Computer Aided Marketing & Selling, Butterworth-Heinemann Newton, Massachusetts, 1991;
[3] Boris Milović, Ekonomski fakultet Subotica, Unverzitet Novi Sad, Razlike CRM i e-CRM poslovne strategije;
Objavljeno
2020-10-04
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment