OPTIMIZACIJA ASETA ZA 3D VIDEO IGRE

  • Marija Srdić
  • Neda Milić Keresteš
Ključne reči: razvoj video igara, modelovanje, 3D, animacija, optimizacija, okruženje za razvoj igara

Apstrakt

Rad se bavi istraživanjem i upozna­vanjem produkcijskih osnova i koraka optimizacije pri kreiranju aseta za razvoj video igre i savladavanje softvera koji to omogućuju. Cilj rada je kreiranje 3D avanturističke igre sa svim elementima koji je čine, a da su optimizovani za prikaz i pokretanje na platformama različitih performansi i konfiguracija. Predstavljeni su softveri koji se koriste prilikom kreiranja aseta za video igre i razvojno okruženje za igre Unity u kom se svi elementi sklapaju u celinu. U praktičnom delu je obuh­vaćen proces izrade aseta i krajnje igre i opis rada u Unity softveru. Rad obuhvata i objašnjenje procesa optimizacije kreirane 3D igre za mobilne platforme.

Reference

[1] Video game, [Online] howstuffworks.com, [Pristupljeno: maj 2020.]
[2] Different types of video game genres, [Online] idtech.com, [Pristupljeno: septembar 2019.]
[3] Unity Technologies, Unity Games Optimization Best Practices, 2019. [Pristupljeno: maj 2020.]
[4] Unity Technologies, Mobile Optimization Graphics Methods, [Pristupljeno: maj 2020.]
[5] Unity Technologies, Frame Debugger .[Pristupljeno: maj 2020.]
Objavljeno
2020-10-02
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn