РАЗВОЈ И ИЗРАДА АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ СТАЊА ПРОИЗВОДА УПАКОВАНИХ У ПАМЕТНУ АМБАЛАЖУ

  • Стефан Кезмић
  • Стефан Ђурђевић
  • Драгољуб Новаковић
Ključne reči: Паметна амбалажа, дизајн апликације, дизајн корисничког искуства

Apstrakt

Предмет овог рада је израда и дизајнерско решење апликације за идентификацију производа са паметном амбалажом. Циљ рада је испитивање функционалности релативно новог програма за дизајн апликација „Adobe XD“ компаније – “Adobe” као и креирање апликације која ће омогућити сваком кориснику врло једноставно кретање кроз исту. Циљ апликације је да кориснику да више информација о приозводу од саме амбалаже и помогне му у одабиру производа.

Reference

[1] Obradović, T. (2000) Savremena izrada ambalaže, Data status, Beograd
[2] Миочић Л. (2015) Осигуравање квалитете у процесу развоја иновативне амбалаже, Графички факултет, Загреб. https://eprints.grf.unizg.hr/2404/1/DB450_Miocic_Luka.pdf (Датум приступа:09.08.2019.).
[3] Индикатор свежине на производу https://imsinc.com; (Датум приступа:02.02.2020.).
[4] Иконице коришћених програма Адобе пакета https://www.pinterest.com/pin/766737905302507755/;(Датум приступа:02.02.2020.).
[5] Ђурђевић, С. (2019), „Модел идентификације стања заштитних елемената графичке амбалаже“ http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/11878/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Датум приступа 02.02.2020.)
Objavljeno
2020-10-02
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn