ANALIZA LOGISTIČKIH PROCESA U KOMPANIJI ZA PROIZVODNJU AUTOMOBILSKIH KABLOVSKIH SNOPOVA

  • Vladimir Stijović
Ključne reči: Logistički procesi, analiza, automobilski industrija, dijagram toka procesa, excel, model

Apstrakt

U radu je izvršena analiza logističkih procesa unutar kompanije za proizvodnju kablovskih snopova, prvo sa aspekta mapiranja logističkih procesa a nakon toga njihove analize uz pomoć odgovarajućih modela razvijenih u excelu.

Reference

[1] Nikoličić S.,Stojanović Đ., Maslarić M., Osnove logističke: principi, sistemi i procesi, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2016.
[2] Kamthunzi E., Analysis of logistic process, HAMK University of appliled sciences, 2014.
[3] www.ford.com (pristupljeno u martu 2020.)
[4] www.oica.net (pristupljeno u martu 2020.)
[5] www.ras.gov.rs (pristupljeno u martu 2020.)
[6] https://blogs.sap.com/2016/04/22/business-processmanagement-how-it-can-change-the-face-of-small-businesses/ (pristupljeno u martu 2020.)
Objavljeno
2020-09-30
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo