ПРИМЕНА ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

  • Бојан Лазић
Ključne reči: Безбедност саобраћаја, виртуелна реалност

Apstrakt

Напредак друштва омогућио је развој и примену савремених технологија у многим друштвеним областима. Последњих година евидентан је пораст њихове примене у безбедности саобраћаја. У раду су сагледани потенцијали примене виртуелне реалности у безбедности саобраћаја.

Reference

[1]Emmanuel Fokides, Tsolakidis Costas (2010); A pilot project to teach road safety using desktop virtual reality.
[2] Saunier, N., & Sayed, T. (2007). Automated analysis of road safety with video data. Transportation Research Record.
[3] eidi Zhang, Qinchuan Zhan, Wenzhong Wang (2019); Virtual Reality Technology and Its Application in Environmental Design
Objavljeno
2020-09-30
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo