СТРАТЕШКИ ТРАНСПОРТНИ МОДЕЛ ГРАДА БАЊА ЛУКЕ

  • Давид Регода
Ključne reči: град Бања Лука, „PTV VISUM“, Гравитациони модел, мрежни модел, модел захтјева

Apstrakt

У првом дијелу рада је приказана социо – демографска слика града и теоријска основа мрежног модела и модела захтјева (четворостепеног ланца модела), ради бољег разумјевања појма транспортног модела у саобраћају. У другом дијелу је приказан Стратешки транспортни модел за град Бања Луку на основу којег су утврђене жељене путање становништва помоћу основне формуле гравитационог модела. Излазни резултат модела је оптерећење на мрежи у току цијелог дана.

Reference

[1] Др Ратомир Врачаревић, дипл. инж., Др Валентина Басарић, дипл. инж. : Методе истраживања индикатора у саобраћају, Нови Сад 2015
[2] Др Ратомир Врачаревић, дипл. инж: „Планирање саобраћаја – скрипта“
[3] Просторни план града Бања Лука, Бања Лука 2013
[4] Урбанистички завод РС, Бања Лука 2008. године, Саобраћајна студија Бања Луке
[5] Jeppe Rich: Transport Models - From Theory to Practise, Department of Transport, Technical University of Denmark 2015
[6] PTV VISUM 18 - Manual
Objavljeno
2020-09-30
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo