TIPOLOGIJA LIČNOSTI U SVOJSTVU UMETNIČKOG STVARANJA

  • Jelena Milojković
Ključne reči: Tipologija ličnosti, pročišćenje, proces, prostorna instalacija, privatni prostor

Apstrakt

Rad „Tipologija ličnosti u svojstvu umetničkog stvaranja“ bavi se istraživanjem i analizom grane popularne psihologije koja se tiče psihologije ličnosti i uticajem tipologije ličnosti na umetničko stvaralaštvo. Rad se fokusira i pobliže predstavlja karakteristike INFJ-T tipa ličnosti, ispituje načine na koje on reaguje na nadražaje i prikazuje kako kako ih procesuira.

Reference

[1] Diferencirati prevod termina od sajta posvećenom književnosti koji nosi naziv Prerazmišljavanje, https://www.prerazmisljavanje.org/
[2] Test ličnosti https://www.16personalities.com/free-personality-test (pristupljeno u junu 2018.)
[3] INFJ tip ličnosti https://www.16personalities.com/infj-personality (pristupljeno u junu 2018.)
[4] M. Šuvaković, “Pojmovnik suvremene umjetnosti”, Zagreb, Horetzky, 2005. pp 277
Objavljeno
2020-05-03
Sekcija
Scenska arhitektura i dizajn