PROJEKAT GEODETSKE MREŽE TUNELA „ČORTANOVCI”

  • Slaven Popadić
Ključne reči: geodetska mikromreža, proboj tunela, prethodna analiza tačnosti

Apstrakt

U ovom radu data je teorijska osnova metodologije projektovanja tunelskih geodetskih mikro­mreža. Praktičnim dijelom rada predstavljena je reali­zacija plana opažanja za geodetsku mikromrežu tunela „Čortanovci, kao i prethodna analiza tačnosti same mikromreže sa proračunom poprečnog i podužnog pro­boja tunela.

Reference

[1] Slobodan Pandžić, Jelena Pandžić, “Inženjerska geodezija”, 257 strana, Beograd, 2015.
[2] Slobodan Ašanin, “Inženjerska geodezija 1”, 299 strana, Beograd, 2003.
[3] Marija Savanovic, “Prilog razvoju metodologija izrade optimalnih projekata lokalnih geodetskih mreža metroa”, Doktorska disertacija, 258 strana, 2017.
[4] Saobraćajni institut CIP d.o.o, “Glavni projekat rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosiječne pruge Beograd-Stara Pazova-Novi Sad-Subotica-Državna granica”, Knjiga 16: Projekat geodetskih radova, Beograd, 626 strana, 2015.
Objavljeno
2020-05-02
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo