МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НИСКОБУЏЕТНИХ ДИГИТАЛНИХ ФОТОАПАРАТА У ПОДВОДНОЈ ФОТОГРАМЕТРИЈИ

  • Александар Тасић
Ključne reči: Облак тачака, фотограметрија, структура из покрета, порeђење, Agisoft PhotoScan, Cloudcompaare

Apstrakt

У овом раду је детаљније проучена могућност генерисања облака тачака из фото­графија добијених испод површине воде применом технике “структура из покрета”, испитана могућ­ност детектовања деформација терена односно клизишта на основу добијених резулта као и могућ­ност детектовања количине леда у води.

Reference

[1] https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Земља (Приступљено у Октобру 2019.)
[2] К. Јелена, “Генерисање облака тачака из фотографија применом технике “структура из покрета””, Нови Сад, ФТН, 2015.
[3] Stamos I. & Allen P. K. (2000) Stamos I. & Allen P.K. (2000). Integration of range and image sensing for photorealistic 3D modeling, proceedings of International Conference on Robotics and Automation, San Fransisco, U.S., pp. 1435-1440.
[4] https://www.wur.nl/en/article/MSc-thesis-subject-Importance-of-camera-calibration-for-UAV-based-photogrammetry.htm (приступљено у Октобру 2019.).
[5] https://www.danielgm.net/cc/ (Приступљено у Октобру 2019.).
[6] https://www.agisoft.com (Приступљено у Октобру 2019.).
[7] N Gawlik, “3D modelling of underwater archeological artefacts”, NTNU, Thondheim, June 2014.
Objavljeno
2020-05-01
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo