ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ФОТОРЕАЛИСТИЧНИХ ГРАДСКИХ МОДЕЛА

  • Aлександар Андрејевић
Ključne reči: 3D модели градова, Ниво детаља, CityGML

Apstrakt

3D геоинформације постају важне за градове и њихове политике. Градови зато истра­жују могућност 3D виртуелних градских модела ради ефикаснијег доношења одлука. Да би максимизирали економску корист од таквих података, градови могу пружити своје 3D геопросторне податке за даље кориштење и на тај начин се могу креирати нове апликације. Овај рад предлаже једно такво аплика­тивно решење.

Reference

[1] Stoter, J. and Van Oosterom, P. (2002). Incorporating 3d geo-objects into a 2d geo-dbms. In Proceedings FIG, ACSM/ASPRS, Washington DC, April 19-26, 2002.
[2] Brodeur, J. (2012). Geosemantic interoperability and the geospatial semantic web. In Springer Handbook of Geographic Information, pages 291–310. Springer.
[3] Groger,G., Plumer,L. :CityGML – Interoperable semantic 3D city models. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 71, 12–33 (2012).
[4] Döllner, J., & Buchholz, H. (2005). Continuous level-of-detail modelling of buildings in virtual 3D city models. In C. Shahabi & O. Boucelma (Eds.), 13th ACM International Symposium of Geographical Information Systems (pp. 173-181). Bremen: ACM, New York, USA.
[5] Kolbe, T. H. (2009). Representing and exchanging 3d city models with citygml. In 3D geo-information sciences, pages 15–31. Spring.
[6] Stojakovic V, Generisanje prostora na osnovu perspektivnih slika i primena u oblasti graditeljskog nasleđa, doktorska disertacija, Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad
[7] Patais, Petros. 2001. Photogrammetry and visualization. Technical Report, Zurich, Switzerland: Institute of Geodesy and Photogrammetry, ETH.
[8] OGC (2012). OGC city geography markup language (citygml) encoding standard 2.0. Technical Report OGC 12-019, Open Geospatial Consortium
[9] HÁJEK, P., JEDLIČKA, K., VICHROVÁ, M., FIALA, R. Conceptual approach of information rich 3D model about the Terezín Memorial. In Geoinformatics FCE CTU, 2013, Nr. 11, p. 49-62. ISSN: 1802-2669.
[10] Liukkonen, O. 2015. Path of municipal spatial data from a stock map to a 3D city model. Master thesis, Aalto University. p.92.
Objavljeno
2020-05-01
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo