LOKALNA GEODETSKA MREŽA-PROJEKAT I REALIZACIJA

  • Stefan Živanović
Ključne reči: Lokalne geodetske mreže, 2D mreža, stabilizacija tačaka, MNK

Apstrakt

Ovaj rad se sastoji iz nekoliko delova u kojima je u teoretskom smislu opisan projekat lokalne geodetske 2D mreže uz osvrt na metodu najmanjih kvadrata i njena realizacija na praktičnom primeru.

Reference

[1] Božić B. Obrada i analiza podataka geodetskih merenja 2 (skripta). Beograd: Građevinski fakultet; 2007.
[2] Ninkov, Toša. Projektovanje geodetskih mreža u inženjerskoj geodeziji (skripta). Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2013. p. 99 str.
[3] Toša Ninkov Optimizacija projektovanja geodetskih mreža. Beograd, Građevinski fakultet; 1989.
[4] Ašanin S. Inženjerska geodezija 1. Beograd: Ageo d.o.o. 2003.
[5] Mihailović K. Aleksić I. Koncepti mreža u geodetskom premeru. Beograd: Privredno društvo za kartografiju „Geokarta d.o.o.“.
[6] Kapović Z. Geodetske osnove za posebne namjene. Zagreb, Geodetski fakultet.
[7] Šabić N. Specifičnosti geodetske osnove i mjernih metoda u graditeljstvu. Zagreb
Geodetski fakultet.
[8] Ninkov, T (2011). Projektovanje geodetskih mreža u inženjerskoj geodeziji, skripta iz inženjerske geodezije 2. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
[9] Božić, B. Tomić, S. (2007). Tehnike geodetskih merenja 2.
[10] Savanović, M. Doktorska disertacija- Prilog razvoju metodologija izrade optimalnog projekta lokalnih geodetskih mreža metroa. Novi Sad
[11] https://www.geooptic.ru/product/leica-ts06ultra-2
[12] Gligorije, P. (2007). Precizna geodetska merenja, monografija 2. DOO TON, Beograd.
Objavljeno
2020-05-01
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo