PROCENA RIZIKA NA RADNIM MESTIMA U PREDUZEĆU „CASPER “

  • Srđan Mirković
Ključne reči: Bezbednost, zdravlje, rizik

Apstrakt

U radu su analizirane opasnosti i štet­nosti koje se javljaju na radnim mestima u štampariji i dat je predlog mera za smanjenje ili otklanjanje rizika u skladu sa prepoznatim opasnostima i štetnostima.

Reference

[1] Anonim. (2015). Pravilnik o načinu i postupanju procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini "Službeni glasnik RS", br.72/06, 84/06 - ispravka 30/2010 i 102/2015. Beograd.
[2] Anonim. (2017.). Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu "Službeni glasnik RS", br 101/2005, 91/2015 i 113/2017. Beograd.
[3] Anonim. (2019). ALBO - Lična zaštitna oprema
[4] Janković, A., & Jeremić, B. (2009.). Bezbednost i zdravlje na radu. Kragujevac - Novi Sad: Bzr edukacioni centar.
[5] Jocić, N. (2008.). Vodič za procenu i upravljanje rizikom. Novi Sad.
[6] Zelenović D, Ćosić I, Maksimović R, Maksimović A.1992. Piričunik za projektovanje proizvodnih sistema, pojedinačni prilaz, Institut za industrijske sisteme, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[7] Jelić M, Radonjić B, Kovačević L. 2007. Praktikum za procenu rizika i upravljanje rizicima na radnom mestu i radnoj okolini, Tehpro, Beograd
Objavljeno
2020-04-30
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu