ISPITIVANJE UTICAJA KRATKOROČNE PONOVLJIVOSTI NA REPRODUKCIJU BOJE U ELEKTROFOTOGRAFIJI I INK-JET ŠTAMPI

  • Pastor Gabor
  • Sandra Dedijer Grafičko inžejerstvo i dizajn
Ključne reči: Razika u boji, elektrofotografija, ink-jet, kratkoročna ponovljivost, reprodukcija boje

Apstrakt

Tehnološka dostignuća su značajno uticala na razvoj štamparske tehnologije od početka štamparstva. Pored kvaliteta prenošene slike, zanačajno se radilo i na unapređenju postojanosti otiska, kao i reprodukciji boje.

U okviru ovog rada ispitivan je uticaj kratkoročne ponovljivosti na reprodukcuju boje kod ink-jet i kod elektrofotografske štamparske tehnike. Vrednosti razlike u boji su bile unapred zadate, pri čemu su menjane vrednosti svetline izvornih boja. Hromatske vrednosti a i b su ostale nepromenjene. Test karte su štampane tri puta na početku eksperimenta posle sat vremena i nakon 24 sata. Merenje je izvršeno pomoću spektofotometra, dok za izračunavanje razlike u boji je korišćena ΔE00 jednačina.

Reference

[1] Mokrzycki, W., Tatol, M.: “Colour Difference ΔE – A survey”, Faculty of Mathematics and Informatics, Olsztyn 2011
[2] Iggesund, “Digital printing and direct imaging technologies” [Online] Dostupno na: https://www2.iggesund.com/globalassets/iggesund-documents/rm-pdfer/4.-printing-and-converting-performance/digital_printing_en.pdf (Pristupljeno u maju 2019.)
[3] Medeiros, R., Collins, W., Hass, A., Jeffery, K., Martin, A., Tomljanovic, S.: “Graphic Design and Printing Fundamentals”. Victoria, B.C.: Bccampus 2015
[4] Idealliance: “Digital Press Certification Program”, [Online] Dostupno na: http://connect.idealliance.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=ef430ae7-2fcc-cd3a-2ff3-eab28265eaa1, (Pristupljeno u martu 2020.)
Objavljeno
2020-10-01
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn