PRIMENA 5S METODOLOGIJE NA RADNO MESTO U FILMSKOJ INDUSTRIJI

  • Nataša Radojčić
Ključne reči: 5S metodologija, LEAN, unapređenje, vizuelna kontrola, filmska industrija, kinematografija

Apstrakt

Ovim master radom obuhvaćena je primena LEAN koncepta, korišćenjem 5S metodologije na radnom mestu u filmskoj industriji. Predstavljeni su teorijski aspekti kinematografije, filma, LEAN-a, kao i 5S metode koja se koristila za dobijanje rezultata unapređenja poslovanja. Na kraju rada su izvedeni određeni zaključci i predloženi su pravci daljeg unapređenja kompanije.

Reference

[1] S. Jovanović, Osnovi filmske produkcije. 1998.
[2] I. Ć. D. Zelenović, “Montažni sistemi,” 1991.
[3] T. Ohno, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. 1988.
[4] and D. R. J. P. Womack, D. T. Jones, The Machine that Changed the World: The Story of Lean Production. 1990.
[5] M. T. Bamber, C.J., Sharp, J.M. and Hides, “‘Developing management systems towards integrated manufacturing: a case study perspective’, Integrated Manufacturing Systems,” 2000.
Objavljeno
2020-04-25
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment