СТАЊЕ ПРЕМЈЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК

  • Marija Andrić Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  • Goran Marinković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ključne reči: Катастар, премјер

Apstrakt

У раду је дат кратак опис рада  три Подручне јединице: Зворник, Билећа и Мркоњић Град. Акценат је стављен на Подручну јединицу у Зворнику. Описана је анализа стања катастра као и одржавање истог. Подручне јединице у РС теже успостављању катастра непокретности, јер се још увијек води двојна евиденција. Примарни циљ истраживања је утврђивање квалитета старог премјера и његова употребљивост у савременом условима.

Biografija autora

Goran Marinković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

preporuka recenzenta: Milan Trifković

Reference

[1] Бегић М.: "110 година катастра Босне и Херцеговине", Дипломски рад,Универзитет у Сарајеву, 2010
[2] Бегић М.: „Катастар некретнина“, Геодетски гласник 33, стр. 57-83, Сарајево, 1999.
[3] Гостровић М.. : „Ка новом катастру“, Београд 1995;
Objavljeno
2019-07-31
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo