ANALIZA POSLOVNIH POKAZATELJA U PREDUZEĆU „ENERGY NET“ D.O.O. Kać

  • Ana Majstorović
Ključne reči: finansijska analiza, racio pokazatalji, finansijski izveštaji, bilans stanja, bilans uspeha

Apstrakt

Finansijska analiza obuhvata analizu imovinskog i finansijskog položaja preduzeća. U ovom istraživanju korišćena je racio analiza, stavljanjem u odnos logički povezanih celina iz finasijskog izveštaja (Bilans stanja i Bilans uspeha) – to su svima  javno dostupni izveštaji, koji praktično ne smeju da se kriju od klijenata [1]. Osnovni zadatak istraživanja je da se na osnovu pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti utvrdi finansijski položaj preduzeća, kao i uspešnost „Energy Net d.o.o. Kać“, jer uspeh je jedno od najvećih zadovoljstava koje kompanija može da postigne [2]. Postavljene su i opšte hipoteze koje su potvrđene u skladu sa prethodno obrađenim racio pokazateljima. Nakon obrađenih podataka utvrđeni su i finansijski i operativni problemi, pronađeni glavni uticaji koji su doveli do problema i dati su predlozi za njihovo rešavanje i prevazilaženje.

Reference

[1] M. Leber, A. Ivanisevic, J. Borocki, M. Radisic, and B. Slusarczyk, “Fostering Alliances with Customers for the Sustainable Product Creation,” Sustainability, vol. 10(9), 2018
[2] Radišić, M., Nedeljković, A., 5C Model – Business case study solving methodology, New Educational Review, Vol. 27, 1 (2012), pp. 19-30.
[3] https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/705/11/12_chapter3.pdf str.49
[4] http://karijera.edukacija.rs/pokreni-posao/preduzeca-i-vrste-privrednih-drustava/
[5] Metcalf, R. W., Titard P.L., “Principles of Accounting”, WB Saunders, USA, Philadelphia, 1976., str. 157.
[6] Katić I., Ivanišević A., Grubić Nešić L., Penezić N.: Effects of Sociodemographic Characteristics and Personality Traits on Career Development, The International Journal of Aging and Human Development, DOI: 10.1177/0091415017743008, 0(0) 1–16, Article first published online: November 24, 2017, ISSN: 0091-4150, Online ISSN: 1541-3535 Volume: 87 issue: 2, page(s): 201-216
[7] Leković B., Ivanišević A., Marić B., Demko-Rihter J.: ASSESSMENT OF THE MOST SIGNIFICANT IMPACTS OF ENVIRONMENT ON THE CHANGES IN COMPANY COST STRUCTURE, Economic Research, 2013
[8] Radišić, M., Dobromirov, D., “Statistical analysis of price returns of regional stock market indices,” Transformations in Business & Economics, vol. 16, no. 3 (42), pp. 175-184, 2017
[9] Nerandžić B., Perović V. „Upravljačko računovodstvo – računovodstvo za menadžere“, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2013, str.84
[10] Ivanišević A., Katić I., Marjan L., Buchmeister B.,:Business plan feedback for cost effective business processes, Advances in Production Engineering & Management, ISSN 1854-6250 Print, ISSN 1855-6531 Online (Confirmation of paper acceptance, Paper ID: APEM-2103-2016) (Engineering, Manufacturing, 28/42, Materials Science, Multidisciplinary, 184/271 IF=1,125
[11] Nerandžić B., Perović V. „Upravljačko računovodstvo – računovodstvo za menadžere“, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2013, str.83
[12] Rodić J., Andrić M., Vukelić G., Vukelić B., „Analiza finansijskih izveštaja“, Beograd, 2015, str.195
[13] Adrian T., Song Shin H., „Liquidity and Financial Contagion“ France, Banque de France, 2008, str.1
Objavljeno
2020-04-25
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment