UNAPREĐENJE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM U UDRUŽENJU STUDENATA „SPINS“

  • Lazar Škrbić
Ključne reči: Unapređenje, Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, SPINS, Dokumentacija

Apstrakt

U ovom radu dat je kratak opis teorijskih osnova sistema menadžmenta kvalitetom, opis preduzeća i njegova analiza stanja, a potom program unapređenja Sistema menadžmenta kvalitetom korišćenjem ISO 9001:2015 u Udruženju studenata „SPINS”

Reference

[1] Petković D., Plančić I., Kvalitet u visokom obrazovanju: Izazovi i nedoumice, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, 2008
[2] Schroeder R., G., Upravljanje proizvodnjom (hrvatsko izdanje), Zagreb, 1999.
[3] Lazibat T., Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom, Sinergija – nakladništvo d.o.o.,Zagreb 2005
[4] Bato Kamberović, Vladan Radlovački, Srđan Vulanović, Dragoljub Šević Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 : kako zadovoljiti zahteve IIS- Istraživački i tehnološki centar, 2016 (Novi Sad : Sajnos)
[5] Internet izvor: http://studentskopreduzece.uns.ac.rs/,20.10.2019.
[6] Internet izvor: http://pretraga.apr.gov.rs/AssociationWebSearch/ AssociationBusinessData.aspx?Beid=8394902&rnd=C70FC5138A6CC46F2EC155393CB6DC10 122D9C19 , 20.10.2019.
[7] Internet izvor https://www.svijet-kvalitete.com/index.php/upravljanje- kvalitetom/948-pdca-krug , 20.10.2019.
Objavljeno
2020-04-25
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment