POSLOVANJE INOVATIVNIH PREDUZEĆA U USLOVIMA DINAMIČNOG OKRUŽENJA

  • Anja Stipankov
Ključne reči: inovativnost, poslovni inkubator, startup ekosistem

Apstrakt

Cilj ovog rada je da se utvrdi značaj i uticaj inovacionog sistema države, startup ekosistema i poslovnih inkubatora na razvoj poslovanja. Primenjena je metoda studije slučaja u kojoj su predstavljeni i analizirani rezultati odabranih metoda za merenje inovativnosti države, analize za ocenjivanje tehnoloških uslova tržišta i komparativna analiza. Studija je izvršena posmatranjem dva poslovna inkubatora koji potiču iz Republike Srbije, odnosno Republike Italije.

Reference

[1] J. Borocki, "Preduzetništvo, inovacije i razvoj preduzeća", Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad. 2014.
[2] J.A. Timmons, "New venture creation: Entrepreneurship for 21st Century", Babson College, 2009.
[3] N. Penezić, "Preduzetništvo-savremeni pristup", Akademska knjiga, 2009.
[4] European Innovation Scoreboard 2019, http://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html#
[5] H. Hollanders, N. Es-Sadki, "European Innovation Scoreboard report", 2017.
[6] Startup Genome 2019, https://startupgenome.com/reports/global-startup-ecosystem-report-2019
[7] Startupblink 2019, https://www.startupblink.com/pdf/ecosystem_report.html
Objavljeno
2020-04-25
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment