LEAN ALATI U PREDUZEĆU ZA PROIZVODNJU PALETA

  • Miloš Čobanović
  • Milovan Lazarević
Ključne reči: Proizvodnja paleta, 5S, kaizen, lean, poka yoke

Apstrakt

U ovom radu su prikazani osnovni proizvodni procesi u fabrici za proizvodnju paleta. U prvom delu se nalaze informacije o samoj fabrici, zatečenom stanju, problemima i gubitcima u proizvodnji. U drugom delu rada, fokus je na predlozima za unapređenje proizvodnje, koristeći 5S, Kaizen, vizuelni menadžment i Poka Yoke metode. Treći deo rada predstavlja performanse, odnosno ostvarene rezultate sprovedenih i predloženih unapređenja. Poslednji deo rada se odnosi na smanjenje troškova eksternog transporta uvođenjem DDF (diesel dual fuel) sistema, gde kao rezultat dobijamo smanjenu potrošnju goriva. Tokom celog rada, vršene su konstatne analize i unapređenja, koje su dovele do smanjenja inventara, transporta, troškova, gubitaka i defektnih proizvoda.

Reference

[1] https://to-ma.rs/proizvodi/euro-palete/ (pristupljeno u oktobru 2019.)
[2] Zelenović, 2010, str.288
[3] Cvetković, 2010, str.373
[4] http://project-management-srbija.com/lean-menadzment (pristupljeno u oktobru 2019.)
Objavljeno
2020-04-25
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment