SISTEM MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM KAO OSNOVA ZA REŠAVANJE PROBLEMA NEADEKVATNOG UPRAVLJANJA OPASNIM OTPADOM

  • Jelena Pecić
Ključne reči: Logistika, Opasan otpad, Upravljanje otpadom

Apstrakt

Tema ovog rada jeste upoznavanje sa problemom upravljanja otpadom, odnosno njegovim adekvatnim odlaganjem. Definisane su dve grupe predloga za rešenje predstavljenih problema – tehničko-tehnološko koje obuhvata odgovarajući tretman opasnog otpada, i organizaciono koje se odnosi na implementaciju ISO 14001:2015 u cilju prevencije.

Reference

[1] http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=207&id=202&akcija=showXlinked (pristupljeno u oktobru 2019.)
[2] http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pra vilnik/2010/56/1/reg (pristupljeno u oktobru 2019.)
[3] http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2009/60/1/reg (pristupljeno u oktobru 2019.)
[4] http://iso.org.rs/iso14001/ (pristupljeno u oktobru 2019.)
Objavljeno
2020-04-23
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment