UNAPREĐENJE PROCESA SELEKCIJE U ORGANIZACIJI

  • Nina Kastratović
Ključne reči: iskustvo kandidata, regrutacija, selekcija, ljudski resursi

Apstrakt

Osnovni cilj istraživanja koje je sprovedeno u ovom radu jeste da se utvrdi status i stepen kvaliteta iskustva kandidata u procesu selekcije u našoj zemlji (R. Srbija). Rezultati do kojih se dođe istraživanjem mogu da ukažu na potrebna unapređenja procesa selekcije u organizaciji, te simultano utiču na ukupan uspeh poslovanja organizacije. Na osnovu analize rezultata biće moguće doći do određenih predloga mera poboljšanja, kao preporuka  za buduće unapređenje koncepta iskustva kandidata i procesa selekcije u organizaciji.

Reference

[1] Byars, L. & Rue, L. (2006). Human Resource Management (eighth ed.). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin, pp.371-383.
[2] Grubić-Nešić, L. (2005). Razvoj ljudskih resursa ili Spremnost za promene. AB Print, Novi Sad
[3] Bahtijarević-Šiber, F. (1999). Menadžment ljudskih potencijala. Golden marketing, Zagreb
[4] https://resources.workable.com/candidate-experience-survey-questions (pristupljeno u oktobru 2019)
Objavljeno
2020-04-23
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment