UNAPREĐENJE PROCESA SKLADIŠTENJA U PREDUZEĆU PROMIST D.O.O

  • Jasmina Drpa
Ključne reči: UZROCI – POSLEDICA, skladište, unapređenje

Apstrakt

Predmet rada jeste istraživanje problema u poslovanju preduzeća Promist d.o.o, kako bi se u odnosu na date probleme predložile mere za njihovo smanjenje ili sprečavanje. Dijagramom UZROCI – POSLEDICA došlo se do svih uzroka problema u poslovanju. Kao najveći problem javlja se nedostatak skladišnog prostora, a uzrok tome jeste način skladištenja. Daljom analizom predložene su mere za unapređenje.

Reference

[1] Mr Rado Maksimović: „SISTEM KVALITETA“, Novi Sad, 2012.
[2] ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU, ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon)
[3] ZAKON O STANDARDIZACIJI („Službeni list SFRJ, br. 37/88 i 23/91)
Objavljeno
2020-04-21
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment