ANALIZA ŠTETE U POLJOPRIVREDI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

  • Aleksandra Milovanović
Ključne reči: Osiguranje, rizik, šteta, analiza, poljoprivreda

Apstrakt

Cilj ovog rada jeste analiza šteta u poljoprivredi, tačnije rad je fokusiran konkretno na ana­lizu štete kod određenih biljnih kultura na području Republike Srbije. Na osnovu instraživanja i obrade poda­taka iz prethodne četiri godine (2015, 2016, 2017, 2018), a koji su prikupljeni iz javno dostupnih izvora, dat je prikaz broja prijavljenh šteta i iznosa obračunatih premija za prethodno navedeni period.

Reference

[1] Deljanin, „Logistika u saobraćaju i komunikacijama“, 2013.
[2] Marović, B. Kuzmanović, V. Njegomir, „Osnovi osiguranja i reosiguranja“, 2006
[3] Pak, „Zaključenje i prestanak ugovora o osiguranju“, 2016
[4] V. Avdalović, „Upravljanje rizikom u osiguranju“, 2000.
[5] R. Vujović, „Uticaj preventivnog inženjeringa na redukciju rizika i određivanje maksimalno moguće štete“, 1997
[6] R. Vujović, „Upravljanje rizicima i osiguranje“, 2009
Objavljeno
2020-04-19
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment