UNAPREĐENJE PROCESA SKLADIŠTENJA U PREDUZEĆU DOO UNIPROGRES

  • Nemanja Simić
Ključne reči: Skladište, Išikava dijagram, Unapređenje, Magacinski softver

Apstrakt

U ovom radu predstavljeni su osnovni pojmovi vezani za logistiku i skladište. Primenom Išikava dijagrama identifikovani su svi uzroci koji utiču na kvalitet usluge preduzeća DOO Uniprogres. Proces skladištenja je identifikovan kao najvči uzrok i za njega je dat predlog za unapređenje u vidu magacinskog softvera.

Reference

[1] Božić, V., Rakić, S., Aćimović, S., (2001) , Poslovna logistika, strana: 108
[2] prof. dr Miodrag Bulatović (2013), Logistika, Podgorica, strana: 1-7, 67-76
[3] www.kvalitet.org.rs/infrastruktura/alati-kvaliteta/dijagram-uzroka-i-posledice, Dijagram uzroka i posledice, datum pristupa: 20.08.2019
[4] Vojnovic B. Upravljanje kvalitetom usluga, časopis: Ekonomske teme (2008), br:3, strana: 181-194
Objavljeno
2020-04-18
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment