Знање и наука у служби безбедности


26.03.2013. - 00:00
Министарство саобраћаја је 26.03.2013. године у Београду потписало уговор о пословно – техничкој сарадњи у области безбедности саобраћаја, а један од потписника уговора је и Факултет техничких наука – Департман за саобраћај.

Министарство саобраћаја Србије реализовало је у Влади Србије један од најзначајнијих уговора када је реч о укључивању свих релевантних чинилаца у успостављању стабилног система у управљању, безбедности, квалитету и примени нових знања у области саобраћаја, а све са циљем да се настави забележени тренд смањења броја погинулих и драстично смање последице свакодневних удеса на нашим путевима.

То је заједнички именитељ и кључни интерес свих потписника Уговора о сарадњи који је поред ресорног министра саобраћаја дипл. инж. грађ. Милутина Мркоњића парафирало још шест представника, ЈП „Путеви Србије, АМСС, Агенције за безбедност саобраћаја, Саобраћајног факултета, Факултета техничких наука – Департмана за саобраћај, и Криминалистичко – полицијске академије.

Детаљније информације можете погледати на следећем линку.
 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.