Predmet: Izrada i odbrana master rada (17 - AD28)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmu
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj izrade i odbrane master rada je da student pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni stečenih praktičnih i teorijskih znanja iz odgovarajuće oblasti u praksi.
Po izradi i odbrani diplomskog-master rada student verifikuje osposobljenost za samostalno rešavanje složenih inženjerskih problema primenom analitičarskog istraživačkog postupka zasnovanog kako na izučavanom domenu primene digitalne tehnike u arhitekturi i urbanizmu tako i analiziranoj literaturi i referencama.
Konkretan sadržaj diplomskog-master rada obuhvata dva aspekta odabranog problema: Teorijko metodološki u kome kandidat daje pogled na izvore u analiziranoj literaturi i Inženjerko praktični koji rezultira specifikacijom rešenja formulisanog problema.
Mentor za izradu master rada, u saradnji sa pojedinačnim studentima, vrši izbor jedne oblasti elaborirane u izučavanim nastavnim predmetima i formuliše konkretnu temu, zadatak, cilj i metodologiju izrade diplomskog-master rada. Kandidat, u konsultacijama sa mentorom, samostalno radi na rešavanju formulisanog zadatka i strukturiranju neophodne dokumentacije. Nakon izrade i dokumentovanja rada te dobijanja saglasnosti mentora i objavljivanja stručnog rada u Zborniku FTN, kandidat pristupa odbrani rada pred komisijom koja se sastoji od najmanje tri člana od kojih bar je jedan sa drugog Fakulteta, a koju imenuje dekan na predlog Veća departmana.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
<Eng>Harriet Harriss<\Eng><Eng>Learning Architecture through live projects - Building community university partnerships for teaching & learning excellence & community enhancement<\Eng>2011Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!