Отворена Лабораторија за геоинформатику на ФТН-у


24.10.2016. - 15:41 

У оквиру пројекта „Модернизација школовања у геодезији на Западном Балкану и унапређење стручности” (GEOWEB) опремљена је Лабораторија за геоинформатику. Продекан за науку, проф. др Драган Шешлија, главни координатор пројекта, доктор Huaan Fan на Департману за геодезију и сателитско позиционирање, Royal Institute of Technology, и локални координатор пројекта проф. др Миро Говедарица, свечано су отворили Лабораторију у петак, 21.10.2016. године.

Лабораторија је опремљена са 16 најсавременијих десктоп PC рачунара, једним сервером и 3D пројектором. У оквиру овог пројекта планирано је и постављање геосензора који ће бити увезани у геосензорску мрежу. Уз лабораторију се налази и мерна опрема за геодезију и геоматику коју студенти могу да користе за теренска мерења.

У оквиру лабораторије студенти ће стећи практична знања из области геоинформатике, с обзиром да лабораторија сада располаже савременим ресурсима за аквизицују, обраду и дистрибуцију геопросторних података и информација. Студенти ће коришћењем савремене аквизиционе опреме прикупљати податке, а затим у лабораторији радити обраду података коришћењем актуелних софтверских решења из области геоинформатике.

GEOWEB пројектом предвиђено је унапређење регионалне сарадње и интеграција између образовних институција из области геодезије, геоматике и геоинформатике и осталих партнера учесника на пројекту. Програм ће обезбедити развој плана и програма са фокусом на остваривање стручности и унапређење учења геодезије, геоматике и геоинформатике са акцентом на побољшању система учења у геодезији, геоматици и геоинформатици на партнерским универзитетима. Резултат пројекта ће бити и имплементација механизма за обезбеђивање квалитета у образовању у циљу остваривања стручности и увођење е-учења заснованог на решавању проблема. У сарадњи образовних институција и осталих партнера реализоваће се унапређење досадашњих GIS апликација у области управљања и коришћења земљишта, воде и заштите животне средине и даљинске детекције.