6. Међународно саветовање „У сусрет хуманом граду”


27.03.2017. - 13:09 

Департман за саобраћај организује шесто међународно саветовање „У сусрет хуманом граду’’ Интелигентна мобилност - синергија између одрживе мобилности и нових технологија, које се одржава 26. и 27.10.2017.  традиционално у Новом Саду.

Од прве иницијативе за одржавање овог скупа протекло је десет година због чега се овогодишње саветовање обележава као јубиларно. Захваљујући несебичној подршци колега из земље, региона и шире, овај догађај окупља научну и стручну јавност, доносиоце одлука и крајње кориснике у циљу решавања заједничког проблема урбане мобилности и заједничког наступања пред новим изазовима.

Овогодишње саветовање има за циљ подстицање нових суочавања са савременим изазовима и покретање заједничке иницијативе које ће водити ка новој димензији планирања и бржој афирмацији „паметне мобилности” у градовима југоисточне Европе.

Примена савремених технолошких иновација је у протеклој деценији експандирала управо у области саобраћаја мењајући захтеве за путовањима и мере управљања системом саобраћаја. Циљ нам је да на овогодишњем саветовању заједно покушамо да нађемо одговоре на питања: На који начин прилагодити локалним условима, оправдати, убрзати и институционализовати увођење појединих технолошких иновација, регулативних и економских мера? Које су њихове предности и какви су им недостаци? Како систем образовања прилагодити интезивним променама? Како подстаћи развој и конкурентност економије у овој области у градовима југоисточне Европе?

Овог пута желимо да покажемо да „паметан град” подразумева „интелигентну мобилност” са свим аспектима одрживости. Она је предуслов економског просперитета, социјалне равноправности и квалитета животне средине.

Организатори:
- Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за саобраћај
- Аутономна Покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
- Удружење “Хумани Град” Нови Сад.

Главни покровитељи:
- Аутономна Покрајина Војводина – Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
- Град Нови Сад.

За више информација посетите интернет сајт.
За преузимање документа у ком се налази Прва информација за учеснике саветовања кликните на следећи линк.