Научнопопуларна трибина: Нове технологије за четврту индустријску револуцију


13.05.2017. - 17:36 

Позивамо Вас на научнопопуларну трибину "Нове технологије за четврту индустријску револуцију" проф. др Алексеја Умнова, директора Лабораторије за физичке основе и технологију бежичних мрежа, Универзитет Лобачевски, које ће се одржати у недељу, 14.05.2017. у оквиру Фестивала науке и образовања са почетком у 10.00ч у згради Ректората.

Могућности Интернета ствари за нове врсте производа

Предавање  садржи преглед тренутног стања у области Интернета ствари. Први део предавања обухвата историју Интернета ствари: предвиђања Николе Тесле за Интернет ствари из 1926. години; предуслови за појаву Интернета ствари у 20. веку (радио техника, дигиталне комуникације, рачунари и интегрисање поменутих технологија); RFID; бежичне сензорске мреже; клауд технологија; анализе великог скупа података.

У другом делу предавања даје се савремена дефиниција Интернета ствари као мреже која обједињује виртуелне објекте и слике стварних интелигентних објеката. Предавање садржи и преглед основних савремених технологија, која дефинише функционалност Интернета ствари, даје се процена величине тржишта Интернета ствари и прецизно се дефинишу конкретни сегменти тржишта. Чињенице који су презентирају у овом предавању су засновани на концепту четврте индустријске револуције.

У трећем делу предавања се наводе примери примена Интернета ствари у разним областима (производња, паметне куће, здравствена заштита, спорт, ...).

У четвртом делу предавања акценат је дат на могућностима Интернета ствари у образовању, а као пример се наводи пројекат ECOIMPACT у склопу европског програма Erazmus+, где Универзитет Лобачевски активно учествује у спровођењу поменутог програма.

У петом делу предавања дискутује се о произвођачкој револуцији и њеном утицају на економске и друштвене процесе у модерном друштву.

Биографију проф. др Алексеја Умнова можете погледати у прилогу.