Стручна посета студената и професора у Требињу


19.05.2017. - 08:53 

Студенти и професори ФТН-а су у периоду од 11.05.–13.05.2017. године посетили Факултет за производњу и менаџмент (ФПМ) у Требињу.

Преко 30 професора, асистената и студената студијских програма Чисте енергетске технологије (ЧЕТ), Енергетике, електронике и телекомуникације и струковних студија Електроенергетика - обновљиви извори електричне енергије посетили су колеге са Факултета за производњу и менаџмент (ФПМ) у Требињу.

Поред упознавања са радом факултета, кога је представио декан проф. др Душан Јокановић и обиласка лабораторија ФПМ-а, одржан је стручни семинар “СТАЊЕ И МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА СОЛАРНЕ ЕНЕРГЕТИКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ”.

У склопу пута, организован је и обилазак малој хидроелектрани “Под Градом” у Ужицу, првој електрани у Србији која је радила по Теслиним принципима наизменичне струје, као и “Хидроелектранама на Требишњици” – брана “Гранчарево”.

У оквиру једнодневног стручног семинара “Стање и могућности развоја соларне енергетике у Србији“, проф. др Владимир Катић, продекан за финансије и развој ФТН-а и шеф Катедре за енергетску електронику и електричне машине, доц. др Борис Думнић, директор Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације, доц. др Драган Милићевић, мс Немања Савић, докторант-стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја и група студената ФТН-а са Чистих енергетских технологија (Александар Несторовић, Никола Арсеновић, Стефан Исаковић и Никола Стратијев) одржали су низ предавања из основне теме семинара. Семинару су присуствовали професори и студенти са ФПМ-а, стручњаци из електропривреде, као и гости из Новог Сада.

Циљ семинара био је да се укаже на изузетан потенцијал соларне енергије и недовољно коришћење могућности производње електричне енергије из енергије Сунца како на територији Републике Србије, тако и Републике Српске. Такође, циљ је био да се пренесу драгоцена искуства стручњака са ФТН-а у пројектовању, изградњи и праћењу рада соларних електрана у Србији.

Посебно атрактиван део семинара била је презентација студената студијског програма Чисте енергетске технологије ФТН-а, који су за конкретан пример соларне електране ФТН-а дали одговор на питање „Колико је “чиста” енергија добијена из соларних електрана?“, тј. кроз детаљну анализу показали високу еколошку вредност овако произведене електричне енергије и њен значајан утицај у смањивању емисије гасова стаклене баште на Земљи.

Након успешно одржаног семинара, декан ФПМ-а проф. др Душан Јокановић, организовао је професорима, асистентима и студентима из Новог Сада обилазак лабораторија на ФПМ-у, као и посете манастиру Тврдош, манастирској цркви “Херцеговачка Грачаница”, као и другим знаменитости Требиња.

Изузетно значајан део боравка у Требињу била је и посета “Хидроелектранама на Требишњици”, односно брани “Гранчарево”. Групу професора, асистената и студената дочекао је дипл. инж. Васо Божић, главни инжењер хидроелектране и бивши студент ФТН-а, који је завршио студијски програм Енергетика, електроника и телекомуникације, студијски модул Енергетска електроника и електричне машине. Он је провео госте из Новог Сада кроз све кључне објекте електране и дао детаљна објашњења њених карактеристика, начина рада и управљања. Веома детаљно је одговорио на бројна питања студената о разним специфичностима рада електране, тако да је допринео стицању нових практичних и емпиријских сазнања о раду оваквих грандиозних електропривредних објеката за производњу чисте енергије.

 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.