Обавештење за студенте Докторских и Специјалистичких академских студија


19.05.2017. - 14:24 

Испит из модула Пословна и Финансијска математика (Одабрана поглавља из математике) одржаће се у среду 14.06.2017. у  17:30 часова, сала  АХ1-А
Предметни наставник   Проф.др Зорица Узелац.