DENORMS Brainstorming Workshop “Sandpit: New approaches to design of noise reducing materials and structures”


07.09.2017. - 11:28 

14. и 15. септембра 2017. године ће се на Факултету техничких наука у Новом Саду одржати “Brainstorming Workshop” у оквиру COST акције CA15125 под називом DENORMS посвећена истраживањима у области материјала и структура за редукцију буке.
Стручни одбор програма позвао је 45 еминентних стручњака и афирмисаних научника из Европе који се баве овом облашћу.
Циљ овог скупа је да се дају смернице и план будућих истраживања у области акустичких метаматеријала.
Групи научника са Универзитета у Новом Саду припала је част да овај скуп организују и руководе већим бројем научно-истраживачких група.