Стручно оспособљавање саветника за безбедност и возача у транспорту опасних материја


11.10.2017. - 07:43 

Департман за саобраћај Факултета техничких наука у Новом Саду организује стручно оспособљавање саветника за безбедност у транспорту опасних материја у друмском (ADR) и железничком саобраћају (RID).

Стручно оспособљавање почиње око 01.11.2017., док је полагање испита у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 07.12.2017. године. Пријаве се примају до 25.10.2017.

Више информације можете погледати овде

Контакт:

Факултет техничких наука
Департман за саобраћај
Трг Доситеја Обрадовића 6
Нови Сад
контакт телефон: 062/443-530
е-маил: опаснематерије@унс.ац.рс