Коначне листе кандидата који се примају на Специјалистичке струковне студије у школској 2017/2018. години


03.11.2017. - 09:06 

На специјалистичке струковне студије у школској 2017/2018. години примају се следећи кандидати:
1. Студијски програм: Инжењерски менаџмент ЛИСТА
2. Студијски програм: Инжењерски менаџмент – МБА ЛИСТА
3. Студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације ЛИСТА


УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ОБАВИЋЕ СЕ  06.11.2017.  И  07.11.2017. године
У ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ ОД 09:00 ДО 13:00 ЧАСОВА

Документа потребна за упис:
1. Комплет за упис (добија се на Факултету)
2. Две фотографије формата 4.5 x 3.5 цм
3. Доказ о уплати трошкова уписа у износу од 6.900,оо динара (оригинал уплатница)
4. Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница)

*Приликом уписа студенти морају уплатити мин. 25% износа школарине.
*Школарина се може платити у целости или у две, три или четири рате.

ПОДАЦИ ПОТРЕБНИ ЗА ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВАСУ:
• ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА   840-1710666-12
• ПОЗИВ НА БРОЈ:   ПЕРСОНАЛНИ БРОЈ  (преузети са листе примљених кандидата).