Распоред за систематски преглед за студенте прве године основних студија


03.11.2017. - 11:55 

Студенти прве године су обавезни да ураде систематски преглед према предвиђеном распореду који је истакнут на свакој огласној табли. Систематски преглед почиње у 7:00 часова, преподневна група, односно у 13:30 часова, поподневна група, пријавом на картотеци у заводу за здравствену заштиту студената (Др Симе Милошевића бр.6). Студенти морају са собом понети оверену здравствену легитимацију и индекс.
Пожељно је понети картон о вакцинацијама.

Без обављеног систематског прегледа није могуће оверити зимски семестар!

Студенти морају поштовати распоред прегледа који је истакнут, пошто у заводу за здравствену заштиту студената накнадни прегледи нису могући. Студенти из Републике српске и Црне горе морају имати образац ИНО 1, у супротном плаћају систематски преглед 1500,00 динара. исту цену плаћају и студенти који немају оверену здравствену књижицу.
Студенти који имају више од 26 година нису обавезни да ураде систематски преглед.

Распоред можете погледати у прилогу: Систематски