Резултати вредновања и прелиминарна листа кандидата који се примају на Докторске академске студије у шк. 2017/2018 години II УПИСНИ РОК


06.11.2017. - 14:20 

На докторске академске студије у шк. 2017/2018 години примају се следећи кандидати: ЛИСТЕ
Кандидати који у нису одбранили мастер рад до 02.11.2017. године не могу се уписати на докторске студије.
Кандидати за које није додељен Саветник не могу се уписати на докторске студије.
- Приговори на листу могу се поднети код референта за докторске студије, најкасније до 07.11.2017. године, до 14 часова.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ОБАВИЋЕ СЕ 09.11.2017. ГОДИНЕ (ОД 09:00 ЧАСОВА ДО 13:00 ЧАСОВА)

Потребна документа:
1. Комплет за упис (добија се на факултету)
2. Потврда да сте запослени на ФТН, односно  Потврда да ћете бити на неком пројекту ФТН-а као истраживач, или Уверење о незапослености  - само за студенте који се уписују на буџет (ако приликом конкурса није доставл?ено)
3. Две фотографије формата 3.5 x 4.5 цм
4. Доказ о уплати трошкова уписа (6.900,00 дин)
5. Доказ о уплати трошкова самофинансирања

СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ ПРИЛИКОМ УПИСА ДУЖНИ СУ ДА УПЛАТЕ ПРВУ РАТУ ШКОЛАРИНЕ (МИН. 25% ИЗНОСА).
Школарина се може платити у целости или у две, четири, шест и осам рата.

СВЕ УПЛАТЕ ЋЕТЕ  ИЗВРШИТИ  НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА  840-1710666-12
СА ПОЗИВОМ НА ПЕРСОНАЛНИ БРОЈ КОЈИ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ НА ЛИСТИ ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ПОРЕД СВОГ ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА.