Награде најбољим студентима


06.11.2017. - 14:13 

Универзитет у Новом Сад једном годишње додељује студентима награде за постигнут успех у студирању, стручном и научном раду, уметности и спорту, остварен у претходној школској години односно закључно са претходном школском годином.

На основу одредби Правилника о награђивању студената, (Сенат УНС, 20.10.2016. године) Универзитет у Новом Саду додељује следеће награде:

- Награда најбољем студенту Универзитета,
- Награда најбољем студенту факултета,
- Награда за завршене студије (изузетна награда 10,00, награда 9,50)
- Награда за успех у току студија (изузетна награда 10,00, награда 9,50)
- Награда за врхунске резултате постигнуте на европским и светским такмичењима

Студенти који имају успех у претходној школској 2016/17. години у складу са Правилником Универзитета (у прилогу овог текста) треба да предају попуњени пријавни лист (у прилогу) референту у Студентској служби најкасније до 20.11.2017. године.