Дигитализација високог образовања – ТРЕНД 2018


27.11.2017. - 11:43 

Универзитет у Новом Саду и Факултет техничких наука позивају све заинтересоване да узму учешће на XXIV Скупу Трендови развоја под називом „ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА" који ће се одржати на Копаонику, у хотелу "Краљеви чардаци Спа" од 21. до 23. фебруара 2018. године.

XXIV научно-стручни скуп, сада већ брендиран и опште познат као Трендови развоја – ТРЕНД 2018, наставља дугу традицију окупљања универзитетских и других представника високог образовања. Скуп је стекао високи реноме, а његов рад и закључци заокупљају пажњу јавности.

Циљ скупа је расправа о актуелним проблемима високог образовања и примени нових дигиталних технологија. Биће представљен поглед у наредни период развоја на бази новог закона, унапређеног квалитета наставе и побољшања материјалног положаја наставног и ненаставног особља. Разматраће се положај истраживања и науке на факултетима у светлу новог вишегодишњег циклуса научних пројеката. Представиће се и реферати везани за примену иновација, трансфера know-how у привреду, реализације патентних права, техничких решења, и сл. Дискутоваће се процеси интернационализације универзитета, мобилности студената и професора кроз Erazmus+, Билатералне и друге пројекте. Разматраће се квалитет наставног и других процеса у светлу новог циклуса националне, али и међународне акредитације. Очекују се и доприноси у области примене најновијих дигиталних технологија у настави, учењу на даљину, употребу смарт технологија и бриге о енергетској ефикасности и одрживом развоју са примерима примене на факултетима у Србији. На крају, скуп ће донети своје закључке, које ће доставити свим релевантним институцијама.

Теме скупа ТРЕНД 2018

ТЕМА 1: ПОЛОЖАЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА (Нови Закон о високом обр., Дигиталне технологије учења...)
ТЕМА 2: ПОЛОЖАЈ НАУКЕ (Нови истраживачки циклус, Међународни пројекти, Рангирање, Шангајска листа...)
ТЕМА 3: ИНОВАЦИЈЕ КАО ПОЛУГА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА (Патентна права на факултетима, Иновациони
пројекти, Дигиталне и софтверске технологије...)
ТЕМА 4: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА (Erasmus+, Пројекти мобилност, Регионалне студије...)
ТЕМА 5: АКРЕДИТАЦИЈА (Нови циклус акредитације, Стандарди за акредитацију, Агенција за акредитацију...).

Више информација можете пронаћи на Интернет страници скупа Тренд 2018.