Обавештење за студенте прве године Докторских и Специјалистичких акадмских студија


10.01.2018. - 08:20

Проф.др Теодор Атанацковић ће у петак 26.01.2018. године, у 17:00 часова, у сали 103 одржати предиспитне
консултације из предмета Метод научног рада.