Истраживање о миграцијама студената


12.01.2018. - 12:21 

Позивамо студенте да учествују у истраживању о плановима студената у вези са будућим миграционим кретањима, како унутар Републике Србије, тако и ван њених граница, као и о њиховим ставовима о одласку из земље.

Истраживање спроводи Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Републичким заводом за статистику.

Упитник је доступан на следећој веб-адреси: http://www.stat.gov.rs/MigracijeStudenata/